Smakowity prezent

Pan Roman Wyrzykowski wpłacił na konto Ostrowskiego Stowarzyszenia Miłośników Zwierząt 200 złotych, za które mogliśmy kupić aż 60 1250-gramowych puszek karmy dla psów Pana Czesława. To już kolejne wparcie ze strony Pana Romana, za które ogromnie dziękujemy w imieniu najedzonych psów.