Ruszył miejski program – koty wolno żyjące

🔴 WAŻNE 🔴

26 opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności.

Poniżej przedstawiamy lekarzy weterynarii, którzy będą realizować usługi na rzecz kotów wolno żyjących z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego:

🐱🐱 Kastracje kotów wolno żyjących oraz czipowanie kotek wolno żyjących z Ostrowa Wielkopolskiego wykonują gabinety weterynaryjne:

✔️Przychodnia Weterynaryjna
Lek. Wet. Patryk Łagodzki
ul. Wańkowicza 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel.: 782 422 197

✔️Lecznica i Hotel dla małych zwierząt DOGWET
Lek. Wet. Kinga Lamperska
ul. Nowa Krępa 91
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel.: 62 736 07 88

🐱🐱 Leczenie kotów wolno żyjących z Ostrowa Wielkopolskiego wykonują gabinety weterynaryjne:

✔️Przychodnia Weterynaryjna
Lek. Wet. Patryk Łagodzki
ul. Wańkowicza 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel.: 782 422 197

✔️Gabinet Weterynaryjny
Lek. Wet. Grzegorz Mróz
ul. Grabowska 34
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel.: 609 496 556

🐱🐱 Rejestr karmicieli i opiekunów kotów wolno żyjących na terenie miasta.

Osoby dokarmiające koty wolno żyjace oraz społeczni opiekunowie powinni złożyć odpowiedni wniosek w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Referat Ochrony Środowiska) o wpis do rejestru. Karma dla kotów wolno żyjących zostanie zakupiona dwa razy w roku, tj. w okresie wiosenno-letnim oraz jesienno-zimowym i przekazana zgodnie z wpisem do rejestru.

Więcej informacji: https://umostrow.pl/…/9710-startuje-ostrowski-program…

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim pod numerem telefonu: 62 5822408 lub na adres e-mail: ros@umostrow.pl.