Milka mogłaby pojechać do domu

Milka mieszka w schronisku w Wysocku Wielkim. To starsza, niczym nie wyróżniająca się suczka, po którą nie ustawiają się kolejki chętnych do adopcji. Milka jednak (dzięki staraniom jednego z członków naszego Stowarzyszenia) ma zapewniony dom i mogłaby do niego pojechać już dziś, a nawet wczoraj. Jednak póki co nie pojedzie, ponieważ nie jest wysterylizowana… W podobnej sytuacji jest Chester – wycofany i zalękniony pies. Też ma dom, do którego nie może pojechać, bo sterylizacji brak! Ile jest jeszcze takich sytuacji??? Schronisko, mimo że ma obowiązek sterylizowania wszystkich psów trafiających do schroniska, nie przestrzega zapisów umowy. Cierpią na tym psy 🙁 .

Zderzamy się ze ścianą. Sterylizacja to podstawa, to również obowiązek schroniska wynikający zarówno z umowy, jak i z „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w 2019 roku”, wg którego „Program obejmuje… obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w Schronisku dla zwierząt”. Co na to Urząd Miejski, który podjął uchwałę, a której zapisów nie egzekwuje?