Ogólnopolski Dzień Praw Zwierząt

Dziś obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Zwierząt.

22 maja 1997 roku uchwalono ustawę o ochronie zwierząt. Był to pierwszy akt prawny w Polsce, który regulował postępowanie człowieka ze zwierzętami domowymi, gospodarskimi, wykorzystywanymi do celów rozrywkowych, do badań laboratoryjnych, utrzymywanymi w ogrodach zoologicznych oraz wolno żyjącymi.

Mimo że ustawa przechodziła nowelizacje i jej postanowienia stały się bardziej restrykcyjne dla osób krzywdzących zwierzęta, nadal uważana jest za niedoskonałą, tak jak niedoskonały bywa sposób jej egzekwowania.

Artykuł 1 Ustawy o ochronie zwierząt stanowi: „Zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie i ochronę”.

W tym wyjątkowym dniu, życzymy zwierzętom szacunku i opieki ze strony człowieka, a przy okazji dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniają się do poprawy ich losu.