Jak działaliśmy w 2019 roku

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI OSTROWSKIEGO STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW ZWIERZĄT ZA ROK 2019

W roku 2019 w ramach programu zapobiegania bezdomności wysterylizowaliśmy
21 psów i 85 kotów (w tym zwierzęta, które zostały wydane ze schroniska niewysterylizowane), na ten cel przeznaczono 17.440 zł.

W ramach działalności sponsorowaliśmy leczenie bezdomnych kotów (47) i psów (125), polegające na odrobaczeniu, szczepieniu, odpchleniu i leczeniu, w tym zabiegi operacyjne ratujące życie zwierząt. Kwota całkowita przeznaczona na powyższe zabiegi wyniosła 29.155 zł.

Ponadto starsze i chore zwierzęta otrzymały od nas preparaty i karmę dla seniorów, poprawiające kondycję stawów, uśmierzające bóle stawowe, a także karmę specjalistyczną na zaburzenia jelitowo-żołądkowe.  Kwota całkowita  przeznaczona na karmę specjalistyczną i preparaty wyniosła 3.580 zł.

Dla potrzebujących psów zostało zakupionych 7 ocieplonych, drewnianych bud za 3.000 zł, kotom natomiast pomogło przetrwać zimę 26 budek, kwota wydana na budki dla kotów to 3.670 zł.

Dla zwierząt ze schroniska zorganizowaliśmy profesjonalne usługi pielęgnacyjne,
z których skorzystały 24 psy.  Przeznaczona na zabiegi kwota to 1.530 zł.

12 psów ze schroniska skorzystało z usług profesjonalnego behawiorysty, na ten cel przeznaczyliśmy 2.970 zł, działania behawiorysty były często wsparte codzienną pracą  wolontariuszy naszego Stowarzyszenia.

Uratowaliśmy 12 zwierząt po wypadkach, ich leczenie kosztowało 5.415 zł.

Na dokarmianie kotów wolno żyjących przeznaczyliśmy kwotę 6.500 zł.

Wolontariusze ze Stowarzyszenia brali udział w 35 interwencjach w sprawie złego traktowania zwierząt. Na potrzeby interwencji został zakupiony kontener przewozowy
i klatka pułapka w kwocie 268 zł.

Dbając o to, aby liczba zwierząt adoptowanych ze schroniska była jak największa, ufundowaliśmy 25 wyprawek (zawierających smycze, legowiska, karmę), z których skorzystały osoby adoptujące psy ze schroniska za łączną kwotę 2.500 zł.

Pomagamy również zwierzętom, które nie potrafią funkcjonować w schronisku. Opłacamy pobyt suczki Rai w specjalistycznym ośrodku (pod okiem behawiorysty), roczny pobyt kosztuje 4.970 zł. Sześć psów ze schroniska znalazło azyl w przytulisku w Kole, wolontariusze zawieźli zakupioną karmę za 490 zł, regularnie wspomagamy również przytulisko karmą ze zbiórek. Wspomagamy także 15 psów przygarniętych przez Pana Czesława z Brzezin. Zwierzęta zostały zaszczepione i odrobaczone, a także zabezpieczone weterynaryjnie za kwotę 1.850 zł. Psy Pana Czesława regularnie wspomagamy karmą ze zbiórek, a także karmą specjalistyczną dla psów z problemami zdrowotnymi. Dla trzech psów udało się znaleźć nowe domy.

Aby efektywniej pomagać zwierzętom i jednocześnie angażować społeczeństwo organizujemy zbiórki charytatywne, wspierają nas również inne organizacje, firmy i osoby prywatne, m.in:

  • „koncertowa zbiórka” (wolontariusze kwestowali przed koncertem z okazji Dnia Kobiet), zebraliśmy 2.383 zł, z zebranych pieniędzy zapłaciliśmy za leczenie, zabiegi i specjalistyczną karmę dla „psich seniorów” ze schroniska w Wysocku Wielkim,
  • zbiórka w Galerii Amber w Kaliszu na zaproszenie kaliskiego Help Animals,
  • zbiórka dla psów Pana Czesława w ostrowskim Oddziale ZUS,
  • zbiórka karmy w sklepie „Iguana”,
  • zbiórka karmy zorganizowana przez Restaurację „Trzy Światy” oraz Legarny-Poker Wielkopolska,
  • zbiórka karmy w Szkole Podstawowej im. Generała Kaziemierza Globisza i Jana Pawła II w Odolanowie,
  • zbiórka zorganizowana przez pracowników sklepu Biedronka w Nowych Skalmierzycach,
  • zbiórka karmy w Szkole Podstawowej nr 4 im. Królowej Jadwigi w Ostrowie Wielkopolskim,
  • zbiórka karmy podczas VII Turnieju Charytatywnego w Halową Piłkę Nożną „dla Igi i Oskara”,
  • internetowa zbiórka dla suczki Raji, dzięki której udało się zebrać kwotę 2.715

Stowarzyszenie prowadzi stronę internetową www.milosnicyzwierzatostrow.pl
i profil na Facebook. Działalność ta zwiększa znacznie liczbę adopcji, na stronie umieszczane są również ogłoszenia o zaginionych i znalezionych zwierzętach. Na stronie edukujemy, doradzamy jak właściwie obchodzić się ze zwierzętami i jakie są ich potrzeby.

W 2019 roku na rzecz zwierząt wydaliśmy 83.338 zł, z czego 36.735 zł  przeznaczyliśmy na bezpośrednią  pomoc dla zwierząt ze schroniska w Wysocku Wielkim.

Dzięki naszej idei zapobiegania wtórnej bezdomności, przynajmniej 150 zwierząt uniknęło pobytu w schronisku.

 

PREZES: Łukasz Serbakowski

SKARBNIK: Magdalena Hausmann